Zapytaj o szczegóły ofert

Zapytaj o szczegóły kredytu

Formularz kontaktowy

Pełna Treść Klauzuli / Polityka prywatności
Ogólnopolska społeczność doradców kredytowych

credit-lease.pl Ogólnopolska społeczność doradców kredytowych

WYPADEK KOMUNIKACYJNY

Jeżeli zostałeś ranny w wypadku z winy innego kierowcy bez względu na to, czy byłeś wtedy pieszym, pasażerem auta, motocyklistą , rowerzystą czy kierowcą – należy Ci się odszkodowanie powypadkowe. Także wtedy, gdy sprawca zbiegł lub nie ma wykupionego OC.

Przysługuje Ci:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych cierpień fizycznych i psychicznych,
 • zwrot kosztów leczenia szpitalnego (NFZ) i w prywatnych placówkach medycznych oraz lekarzy specjalistów (poza NFZ),
 • zwrot kosztów zakupu leków, sprzętu  rehabilitacyjnego, sprzęto ortopedycznego,
 • wyrównanie utraconego dochodu,
 • koszty opieki osób trzecich,
 • zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich,
 • w przypadku niezdolności do pracy renta wyrównująca utratę dochodów,
 • zwrot kosztów związanych z utratą rzeczy,

WYPADEK ŚMIERTELNY

Jeżeli w skutek wypadku lub doznanych obrażeń poszkodowany zmarł, należy się:

 • jednorazowe odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej dla każdego z Uprawnionych np. rodzice, dziecko, współmałżonka, babcia, dziadek, rodzeństwo, partner/ka,
 • zadośćuczynienie za krzywdę po śmierci osoby bliskiej dla każdego z Uprawnionych,
 • zwrot kosztów związanych z pochówkiem i pogrzebem (m.in. zakupu trumny, wieńców, odzieży żałobnej, stypy, zakupem nagrobka),
 • renta dla osób, względem których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny,

WYPADEK W PRACY

Zdarzenie , które miało związek z pracą, a dokładnie nastąpiło podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, ale również czynności na rzecz pracodawcy (nawet bez polecenia). Na pokrycie podstawowych potrzeb, możesz starać się również o odszkodowanie z polisy OC zakładu pracy, wypłatę środków, umożliwiających zmianę zawodu czy renty z tytułu niezdolności do pracy.

Jeśli na skutek wypadku przy pracy doszło do śmierci pracownika, o wypłatę należnych świadczeń mogą starać się członkowie jego rodziny.

WYPADEK W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

Z polisy ubezpieczenia OC rolnika odszkodowanie otrzyma osoba, która uległa wypadkowi w związku z pracą wykonywaną w tym gospodarstwie.

Ubezpieczenie OC odpowiada również za wypadki powstałe podczas wykonywania tzw. „pomocy sąsiedzkiej”.

BŁEDY MEDYCZNE

Błąd w sztuce medycznej określany jest jako "postępowanie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej". Oznacza to, że za błąd medyczny można uznać tylko taką sytuację, gdy lekarz postąpił niezgodnie z wiedzą medyczną.

Do błędu medycznego może dojść w szpitalach, przychodniach lekarskich bądź prywatnych gabinetach specjalistycznych.

Roszczenia kierujemy bezpośrednio do odpowiedzialnego zakładu opieki zdrowotnej bądź do towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym ZOZ ma zawartą umowę ubezpieczenia.

USZKODZONY POJAZD

Jeżeli w ciągu trzech lat miałeś kolizję, stłuczkę, lub wypadek z winy innego kierowcy należą Ci się dodatkowe pieniądze . Bardzo możliwe, że to co do tej pory wypłaciło Towarzystwo Ubezpieczeń nie jest pełnym odszkodowaniem.

Prześlij na maila kosztorys oraz decyzję z TU, a bezpłatnie zweryfikuje czy należą się Tobie dodatkowe pieniądze.

Wypełnij formularz, a oddzwonimy do ciebie!

zapytanie ofertowe